Losowy

Zbliżające się szkolenia i spotkania

Gorąco zapraszamy Państwa do zakupu dla siebie lub podległych pracowników miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Budowanie Fundamentów na rzecz Efektywnego Zespołu - wyjazdowy cykl weekendowy, obiekt szkoleniowy „Zajazd Napoleoński” w Szklarskiej Porębie, instruktor: Felicja Tajchman Rola Lidera - P

Czytaj więcej...

Darmowe szkolenia dla jednostek niedochodowych

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć stowarzyszenia niedochodowe prowadzą nader wartościowe projekty i rekrutują do nich wysoce zaangażowanych działaczy, to doskwiera im brak eksperckiego warsztatu dotyczącego zarządzania. A na szkolenia najczęściej nie mają środków.

Trenerzy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. trzecim sektorze zapraszają na całkowicie darmowe szkolenia z wybranych dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Rejestrować się mogą formalnie zarejestrowane instytucje, jak i pojedynczy działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Brak jest jakichkolwiek opłat, jednak beneficjenci winni zorganizować miejsce realizacji szkolenia – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – postawa lidera

współpraca i efektywność grupy

myślenie strategiczne

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

motywowanie wolontariuszy

zarządzanie przez cele 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski składac można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Kryterium jest ilość dostępnych w danym miesiącu miejsc a także uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Dorota Owczarska, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy kampanie będą stały na coraz wyższym poziomie, nawet w małych i amatorskich organizacjach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach obserwujemy spore niewykorzystane środki unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Próbujemy odrobinę to zmienić.  Tagi: