Losowy

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Sylwia Duraj. Wspólnie z ekipą trenerów realizujemy szkolenia biznesowe, treningi menedżerskie , szkolenia zawodowe , sprzedażowe dla przedsiebiorców, a także kursy weekendowe dla uczniów . Nasze wielokulturowe spotkania przygotują Ciebie i Twoich pracowników, czy rodz

Czytaj więcej...

Dotacje dla biznesu na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Zestawienie wniosków, które dostaną pomoc finansową w obecnym roku:

Unowocześnienie modeli biznesowych dotyczących handlu artykułami i usługami poligraficznymi dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu mobilnego B2B

Całościowe uproszczenie modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych NZOZ MR Medica z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B

Budowa e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych procesów analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Budowa modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

DM PLATFORM zaprojektowanie innowacyjnej platformy automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu monitoringu i analizy poziomu cukru dla społeczności cukrzyków w Polsce

Dostosowanie modelu telekomunikacyjnego PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami telekomunikacyjnymi Partnerów

Implementacja dedykowanego systemu IT typu B2B w firmie MIREX w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. |Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie procesu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Internetowy platforma serwisowa B2B jako narzędzie dedykowane do zarządzania, obsługi, kontroli oraz realizacji zadań i współpracy w zakresie stałego monitorowania i administrowania systemami i infrastrukturą IT u klientów spółki PROLAN.

Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego  przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku oraz wbudowaną kompresją sygnału

Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym heteroatomem

Ochrona własności intelektualnej unikatowej aparatury badawczo-testowej i urządzeń technicznych o wysokim stopniu innowacyjności w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z na rynek e-usługi umożliwiającej automatyczne i elektroniczne przesyłanie danych z faktur pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania służącego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach i ich biurach rachunkowych.

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Outwork.pl nowatorska platforma udostępniająca unikalne narzędzia dla osób zainteresowanych freelancingiem zarówno zleceniobiorców jak i zleceniodawców.

Powstanie Platformy PrawaStrona.com - pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Rozpoczęcie przez firmę Mestengo realizacji aktualnego modelu obsługi prowizyjnej, procesu analizy jakości witryny i procesu bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązanie elektroniczne typu B2B

Zaprojektowanie elektronicznej platformy B2B do obsługi modeli dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z inteligentnego, dedykowanego procesu klasy B2B automatyzującego procesy zachodzące między firmą Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi.

Zaprojektowanie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Wdrożenie internetowego serwisu do kompleksowej obsługi wszystkich procesów bhp w firmach , w tym samodzielnego generowania i zarządzania dokumentacją bhp.

Wdrożenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Opracowanie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.|Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym PRO-FAMILIA, a partnerami biznesowymi

Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej pomiędzy firmą KRATKI.PL oraz Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania komputerowego klasy B2B.

Wstępne opracowanie e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości

Uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnejdla innowacyjnych katalizatorów rutenowych przeznaczonych do stosowania w metatetycznych polimeryzacjach.

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności grupy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu IT integrującego systemy Wnioskodawcy i kontrahentów w ramach modeli utrzymaniowego, serwisowego, rozwojowego.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego procesu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Medisines w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Medisines, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B upraszczającego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in stron teleinformatycznych, serwisów, formularzy.

Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, optymalizującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą BASE GROUP sp. z o.o. , a jej partnerami biznesowymi|Zaimplementowanie od podstaw internetowej Platformy klasy B2B wspomagającej obsługę procesów zamówień oraz sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu telekomunikacyjnego, w celu informatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.

Wdrożenie nowoczesnego modelu informatycznego automatyzującego procesy biznesowe między Learn Up a Partnerami w zakresie świadczonych usług e-learningowych i pozostałych nowoczesnych form szkoleniowych szansą na dalszy, dynamiczny rozwój spółki.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. i jej partnerami.

Wdrożenie procesu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Wdrożenie systemu telekomunikacyjnego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki.

Zwiększenie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami.Tagi: