Losowy

Wyjazdy i kongresy

Szkolenia anglojęzyczne W ramach naszej pracy naukowej wykładowcy z naszego zespołu uczestniczyli w tych konferencjach, szkoleniach oraz wyjazdach ponadeuropejskich: Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 2006 IEEE, WilnoWszechobecna wirtualna rzeczywistość (ISUVR), 2010 , LondynTestowanie oparte na defektach, 2005 IE

Czytaj więcej...

Nowości

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Rozwój i rozwój człowieka we wczesnym dzieciństwie (FACS-HGD) - Rozwój i rozwój człowieka we wczesnym dzieciństwie dotyczy wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań związanych ze wspieraniem i promowaniem optymalnego wzrostu i rozwoju niemowląt i dzieci. Tematy, którymi można się zająć, obejmują zasady rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego i moralnego; potrzeby ludzkie na przestrzeni wieków i etapów dzieciństwa; wpływ kryzysu rodzinnego i społecznego na rozwój dziecka; i decyzje zawodowe. Opanowanie standardów poprzez uczenie się oparte na projektach, praktyka umiejętności technicznych i rozwój zdolności przywódczych zawodowych i technicznych organizacji studenckich zapewni uczniom przewagę nad wejściem na globalny rynek edukacyjny i / lub wybraną przez nią instytucję policealną. kontynuować naukę i szkolenie..


Tagi: