Losowy

Moje doświadczenia

Optymalizacja zasobów ludzkich i rozwój osobisty pracowników to dwa obszary, w przypadku których wielu managerów nie do końca się odnajduje. Instrumentalne traktowanie ludzi pracujących w firmie czy też przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to tylko część przewinień, które często się obserwu

Czytaj więcej...

Nowości

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Rozwój i rozwój człowieka we wczesnym dzieciństwie (FACS-HGD) - Rozwój i rozwój człowieka we wczesnym dzieciństwie dotyczy wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań związanych ze wspieraniem i promowaniem optymalnego wzrostu i rozwoju niemowląt i dzieci. Tematy, którymi można się zająć, obejmują zasady rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego i moralnego; potrzeby ludzkie na przestrzeni wieków i etapów dzieciństwa; wpływ kryzysu rodzinnego i społecznego na rozwój dziecka; i decyzje zawodowe. Opanowanie standardów poprzez uczenie się oparte na projektach, praktyka umiejętności technicznych i rozwój zdolności przywódczych zawodowych i technicznych organizacji studenckich zapewni uczniom przewagę nad wejściem na globalny rynek edukacyjny i / lub wybraną przez nią instytucję policealną. kontynuować naukę i szkolenie..


Tagi: